SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné - vtáčia chrípka!!!

 29.12.2023

Po niekoľkomesačnom letnom období v Európe opäť dochádza k nárastu počtu ohnísk a pozitívnych prípadov. VSR bolo prvý decembrový týždeň (5.12.2023) zachytené prvé ohnisko v sezóne 2023/2024.  

  • ohnisko v chove vtákov držaných v zajatí (sokoliarstvo) - územná pôsobnosť RVPS Banská Bystrica:

Dňa 5.12.2023 bolo potvrdené ohnisko HPAl H5N1 v sokoliarstve (okr. Banská Bystrica). Podozrenie na nákazu vzniklo po úhyne dvoch kusov chovaných vtákov (myšiak hôrny a sova dlhochvostá). U sovy bol 5.12.2023 laboratórne potvrdený vírus HPAl H5N1-' V chove bolo ku dňu potvrdenia ohniska prítomných 2]- kusov vtákov (dravce, sovy). vtáky sú držané oddelene jednotlĺvo vo vonkajších voliérach. Pravdepodobný zdroj nákazy je kontakt s nakazeným voľne žijúcĺm vtákom' V ohnisku boli nariadené veterinárne opatrenĺa na kontrolu chorôb zvierat, zároveň bola uplatnená výnimka zo zabĺtia vnímavých zvĺerat v ohnisku a zo zriadenia reštrikčného pásma (zoning) v súlade s delegovaným nariadením (e Ú) 2020/687 

  • ohnisko v Mad'arskej republike v blízkosti hraníc so SR (zriadenie pásma dohľadu v územnej pôsobnosti RVPS Komárno):

Dňa 12.12.2023 bolo hlavným veterĺnárnym lekárom Mad'arskej republiky nahlásené na Štátnu veterĺnárnu a potravinovú správu SR potvrdené primárne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy H5N1 na farme výkrmových morĺek na území Mad'arskej republiky, v blízkosti štátnej hranice so Slovenskou republikou (lokalĺta obce Mocsa, župa Komárom - Esztergom). Na farme sa v čase potvrdenia ohniska chovalo 51 445 moriek. Podozrenie na nákazu vzniklo dňa 8.12.2023 z dôvodu zvýšeneho úhynu v chove.

 


Zoznam aktualít: