Poslanci OZ

Jozef Bobaľa  - zástupca starostky

Marianna Kiašová

Peter Macko

Stanislav Žiga

Michal Kiaš ml.