SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

V roku 1557 mala obec 5 zdanených domácnosti a jeden – dva domy Šoltýsovcov. Neskôr počet obyvateľov aj domov narastal. V roku 1715 tu bolo 12 domácností opustených a 18 obývaných. V roku 1828 stálo v obci 48 domov a žilo 360 obyvateľov. Zaoberali sa najmä prácou v lesoch, poľnohospodárstvom a tkáčstvom. V obci 1932 bol v obci štrajk. Počas SNP tu pôsobili partizáni. Nemci obec čiastočne vypálili.

V roku 1948 bola ukončená výstavba novej základnej školy s učiteľským bytom. V roku 1952 bol svojpomocne postavený kamenný garáž pre autobus. Obec je koncová. V roku 1958 bola obec elektrifikovaná. JRD bolo založené v roku 1960, v súčasnosti pôsobí ako Agroprodukt Ľubiša, s.r.o.

V roku 1962 bol v obci postavený obecný vodovod a pretekajúci ladičkovský potok Ľubiška bol z dôvodu záplav v roku 1965 doregulovaný. V roku 1978 bola svojpomocne ukončená výstavba kultúrneho domu. Nový rímskokatolícky kostol Na nebo vystúpenia Pána bol postavený v roku 1995. Konsegrovaný bol 23. 7. 1995. Dom smútku bol uvedený do prevádzky v roku 1999. Obec je od roku 2002 splynofikovaná. V obci je založená urbárska a pasienková spoločnosť. Obec má spracovaný projekt na výstavbu kanalizácie a buduje nový vodovod s napojením na Starinskú vodnú nádrž.

27. 7. 1997 sme si celoobecnou oslavou pripomenuli 570. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Na slávnostnej svätej omši boli vysvätené aj obecné insignie. Slávnostnú svätú omšu celebroval jeho excelencia mons. Bernard Bober, pomocný biskup Košickej arcidietézy, s miestnym farárom v.d.p. Alexandrom Repickým. V slávnostnom príhovore starosta obce Ján Mucha okrem iného pripomenul aj dovtedy známych občanov, ktorí vykonávali funkciu starostu obce.

Starostu obce do roku 1939 vykonával p. Štefan Haľko (Čutov) č.d.55. Počas druhej svätovej vojny vykonával funkciu komisára obce p. Michal Kuľha, č.d. 13. Po II. sv. vojne vykonával funkciu predsedu MNV p. Jozef Bobaľa, č.d. 19, p. Štefan Kuľha, č.d. 72, vykonával funkciu predsedu MNV dve volebné obdobia. Po ňom nasledoval p. Pavol Gajdoš, č.d. 49 ako predseda MNV, po ňom p. Štefan Bobaľa, č.d. 19 ako výkonný tajomník MNV. Dve volebné obdobia vykonával funkciu predsedu MNV p. Štefan Gavaľa, č.d. 23, po ňom bol p. Pavol Kuľha, č.d. 46. Po ňom vykonával funkciu predsedu MNV p. Ján Mucha z č.d. 14, nasledoval p. Ján Bobaľa z č.d. 26 ako predseda MNV, nasledoval p. Michal Jalčák, tajomník MNV. Vo funkcii výkonného tajomníka MNV pôsobil p. Ladislav Ladičkovský. Po ňom vykonával funkciu predsedu MNV p. Ján Haľko z č.d. 52. Nasledoval p. Michal Bobaľa z č.d. 27 ako predseda MNV. Do funkcie výkonného tajomníka MNV bol zvolený p. Štefan Bobaľa z č.d. 59, ktorý túto funkciu vykonával tri volebné obdobia do roku 1991. Funkciu posledného predsedu MNV vykonával p. Michal Haľko z č.d. 71. V roku 1991 bola zvolená za starostku obce p. Mária Bobaľová z č.d. 43. V novom volebnom období v roku 1994 bol zvolený za starostu obce p. Ján Mucha z č.d. 80.

Pokiaľ tu bola nepresnosť, tak sa ospravedlňujem. Bolo to spracované s dobrým úmyslom, aby boli zaznamenaní všetci predstavitelia obce, na ktorých sa pamätáme.

Spracoval bývalý starosta Ján Mucha

V roku 2018 bola za starostku obce zvolená p. Martina Bobaľová č. d. 90