SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  22. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  23. JÚL 2024
  Utorok
 • Papier
  22. AUG 2024
  Štvrtok
 • Sklo
  19. JÚL 2024
  Piatok
VYŠNÉ LADIČKOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC VYŠNÉ LADIČKOVCE

V roku 1557 mala obec 5 zdanených domácnosti a jeden – dva domy Šoltýsovcov. Neskôr počet obyvateľov aj domov narastal. V roku 1715 tu bolo 12 domácností opustených a 18 obývaných. V roku 1828 stálo v obci 48 domov a žilo 360 obyvateľov. Zaoberali sa najmä prácou v lesoch, poľnohospodárstvom a tkáčstvom. V obci 1932 bol v obci štrajk. Počas SNP tu pôsobili partizáni. Nemci obec čiastočne vypálili.

27. 7. 1997 sme si celoobecnou oslavou pripomenuli 570. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Na slávnostnej svätej omši boli vysvätené aj obecné insignie. Slávnostnú svätú omšu celebroval jeho excelencia mons. Bernard Bober, pomocný biskup Košickej arcidietézy, s miestnym farárom v.d.p. Alexandrom Repickým. V slávnostnom príhovore starosta obce Ján Mucha okrem iného pripomenul aj dovtedy známych občanov, ktorí vykonávali funkciu starostu obce.