Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecvysneladickovce.sk spravuje Obec Vyšné Ladičkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Vyšné Ladičkovce 

Adresa:
Obecný úrad Vyšné Ladičkovce
Vyšné Ladičkovce 24
067 11 Ľubiša

IČO: 00323781

DIČ : 2021173935

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 185
Rozloha: 1540 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Všeobecné informácie: info@obecvysneladickovce.sk
Podateľňa: podatelna@obecvysneladickovce.sk
Starosta: starosta@obecvysneladickovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecvysneladickovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 907 592 279

        057/ 7796 671

        057/ 7796 661

E-mail: obec.vysneladickovce@satlan.sk

Kompetencie:
Obec Vyšné Ladičkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Vyšné LadičkovceSpoločný úrad Ptičie – Vybavuje: Ing. Dana Gajdošová, Kukorelliho 34, Humenné

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk