Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZML-3-63/2021-230 Tabletový počítač Samsung Galaxy Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
0251/VSD/2022 Poskytovanie služby verejného osvetlenia Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Príloha č.4 Úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
23/35/012/5 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
Dodatok ku kúpnej zmluve č.01/2022 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Milan Gavaľa
Dod.: Obec Vyšné Ladičkovce
0 €
Dodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2021-0688 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
1/2022 Kúpna zmluva Odb.: Milan Gavaľa
Dod.: Obec Vyšné Ladičkovce
200 €
22/35/010/78 Dohoda č. 22/35/010/78 Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
Z311071CFL4 Wifi pre teba II - Vyšné Ladičkovce Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14 250 €
01/22 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
41/008/22 Eurofondy Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
21 987.07 €
41/009/22 Zmluva o úvere Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
23 000 €
1/2019 Stavebné práce v kultúrnom dome vo Vyšných Ladičkovciach Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Štefan Harvila
26 557.25 €
1/22 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Vyšné Ladičkovce
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk