SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb, spolu s pečaťou a vlajkou, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Je zrejmé, že obec Vyšné Ladičkovce v minulosti svoj erb namala. Vlastné erby v minulosti mali a skutočne používali iba veľké mestá. Obce používali vlastné pečate.

Svoj pečetný symbol mali aj Vyšné Ladičkovce. Poznáme ho podľa otlačku pečatidla z 19. storočia na písomnosti z roku 1865. Otlačok je oválny, jeho kruhopis znie FELSO LADISKOCZ. V strede pečatného poľa vidno truhlicu, položenú na podstavci, ktoré sa v heraldickej terminológii nazýva brvnom.

Z tejto historickej pečate je odvodený aj erb obce.

Erb obce Vyšné Ladičkovce má túto podobu:
V červenom štíle na zlatom brvne stojaca zlatá truhlica s čiernym kovaním okolo zámku. V praxi sa zlatá farba nahrádza žltou.

Symbolika truhlice je veľmy bohatá. Evokuje ukrytý poklad. Keďže sa do truhlice ukladali dokumenty, či už kráľovskej kancelárie, mestských kancelárií, či cechové písomnosti, stala sa truhlica aj symbolom ochrany odkazu minulosti. V biblickej symbolike je zlatá truhlica symbolom archy zmluvy, najposvätnejším symbolom Starého zákona.