VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 18.06.2020

DŇA 7.7.2020 V ČASE OD 9:15 - 10:30 HOD.  na základe harmonogramu sa uskutoční zber nebezpečného odpadu pred obecným úradom vo Vyšných Ladičkovciach, kde bude stáť vozidlo a odpad od Vás vodič bezpečne prevezme.

Nebezpečný odpad: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Odoberá len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >