Vývoz nebezpečného odpadu

 22.02.2022

Vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme Vám, že na základe harmonogramu bude dňa 1.3.2022 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 9:15-10:30 hod.

Auto bude stáť pri obecnom úrade. Odpad je potrebné doniesť na určené miesto.

Zbiera sa : atérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Odoberá len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >