VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 15.07.2021

DŇA 20.07.2021
V ČASE OD 11:30 – 12:15 HOD.
PRI OBECNOM ÚRADE VYŠNÉ LADIČKOVCE, KDE BUDE STÁŤ VOZIDLO A VODIČ OD VÁS ODPAD BEZPEČNE PREVEZME.
Nebezpečný odpad: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Odoberá len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.
Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >