VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 16.04.2021

DŇA 22.04.2021 V ČASE OD 11:15 – 12:15 HOD. PRI OBECNOM ÚRADE VYŠNÉ LADIČKOVCE,

 BUDE STÁŤ VOZIDLO A VODIČ OD VÁS ODPAD BEZPEČNE PREVEZME.

Nebezpečný odpad: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Odoberá len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >