Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 04.07.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Humenné, Snina a Medzilaborce od 24.06.2022 v čase od 16:00 hod. do odvolania .

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >