Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

 11.09.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Aktuálne informácie

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >