Vianočný pozdrav

 24.12.2022

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní, nech vianočný čas v lásku sa zmení, a tak krásne ako sa hviezda ligoce, tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce…

                        Martina Bobaľová

                  starostka obce a poslanci OZ


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >