Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19

 18.10.2022

  • Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej/mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >