Povinnosť registrácie chovov ošípaných najneskôr do 23.10.2020

 13.10.2020

RVPS Humenné odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných (odporazenie na jatočné využitie) a nezakladanie nového chovu do odvolania. Dôležité informácie pre drobnochovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nezaregistrovali chované zvieratá do Centrálneho registra hospodárskych zvierat. Do piatka budúceho týždňa,t.j. 23.10.2020 minister pôdohospodárstva vyhlásil tzv. prasaciu amnestiu a dal možnosť registrácie drobnochovu bez sankcií. Po tomto termíne sa neregistrovaný chovateľ vystavuje riziku pokuty od 100 do 400 € , v prípade, že ide o podnikateľa (FO alebo PO) až do výšky 3 500 €.Registrácia doma chovaných zvierat a bezpečný drobnochov je veľmi významný faktor v systéme ochrany proti africkému moru ošípaných. Každý drobnochovateľ  by mal k danej záležitosti pristúpiť veľmi zodpovedne.

Od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo všetkých obciach na celom území Slovenska. U nezaregistrovaných chovateľov sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat. Stav zaregistrovanosti fariem ošípaných bude skontrolovaný prednostne v obciach v okruhu 10 km okolo produkčných komerčných fariem a následne v ostatných obciach.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >