POMOC UKRAJINE

 03.03.2022

Vážení občania.
Chceme Vás informovať o systéme pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.
Na základe rokovania Rady ZMO Vám oznamujeme, že v súčasnej dobe nie je potrebná žiadna materiálna pomoc. Sklady s materiálnou pomocou sú plné. Okres Humenné, Michalovce a primátori a starostovia okolitých obcí v spolupráci so Slov. červeným krížom zriadili transparentný účet č.
SK90 0900 0000 0051 8810 8955,
na ktorý môžu od zajtrajšieho dňa (t.j. od 04.03.2022) občania alebo obce prispieť finančne. Následne sa finančné prostriedky použijú na priamu pomoc tam, kde to bude najviac treba.
V oblasti humanitárnej pomoci sa eviduje už viacero aktivít Slovenského červeného kríža, Slovenskej katolíckej charity, Maltézskej pomoci a mnohých, mnohých ďalších.
Aby táto pomoc nebola kontraproduktívna, musia byť jednotlivé aktivity koordinované.
Dobre vieme, že tento stav je dočasný a tu naša pomoc nekončí. Ak na obec príde akákoľvek konkrétna požiadavka o pomoc, či už materiálnu, finančnú, alebo dobrovoľnícku, obec pristúpi k jej riešeniu a Vám, našim občanom, o tom dáme vedieť. Taktiež Vás budeme informovať o prípadnej potrebe dopĺňania materiálnych zásob.
Na úradnej tabuli obce a tiež na stránke obce www.obecvysneladickovce.sk sú zverejnené aj informácie Prešovského samosprávneho kraja o telefónnom čísle infolinky PSK, o vytvorenej platforme na registráciu pomoci, aj o oficiálnom vládnom webe s informáciami pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú ochotní pomáhať.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >