Oznam pre občanov

 16.03.2020

Oznamujem občanom, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia stránkové hodiny obecného úradu Vyšné Ladičkovce počas trvania mimoriadnej situácie pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou od pondelka 16.03.2020  až do odvolania budú  v pracovných dňoch od 8.00 hod do 11.00 hod.

Martina Bobaľová

starostka obce

Odporúčanie pre samosprávu MVSR sekcia verejnej správy https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >