Oznam farského úradu Ľubiša v súvislosti s obmedzením verejných bohoslužieb

 26.11.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Michala oznamuje:
Na základe aktuálne platných protiepidemiologických opatrení oznamujeme, že sv. omše v našej farnosti budeme do odvolania slúžiť len súkromne, vo farskom kostole v Ľubiši, rovnako ako tomu bolo počas druhej vlny pandémie.

V nevyhnutných prípadoch (súrne zaopatrenie umierajúceho, pohreb, krst) nás kontaktujte telefonicky, alebo po dohovore, osobne na farskom úrade. Úmysly sv. omší budú zverejnené na farskej webovej stránke, na úradných tabuliach v obci ako doteraz. Všetkým odporúčame sledovať prenosy sv. omší a iný duchovný program v našich katolíckych médiách (TV LUX, Rádio Lumen, TV NOE).

V modlitbách s vami spojení, duchovní otcovia Ján a Michal.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >