Oznam - SAD počas Veľkonočných sviatkov

 07.04.2020

Vzhľadom na mimoriadnú situáciu v súvislosti s CORONA vírusom  COVID-19  predstavitelia vlády SR zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia vírusu.   Z toho dôvodu Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020 ( t.j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok  ), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

K tomuto rozhodnutiu dochádza po zvážení všetkých rizík, ktoré súvisia s týmto opatrením, avšak tento postup bol vyhodnotený ako najvhodnejší.


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >