Samospráva

Obecný úrad Vyšné Ladičkovce
067 11 Vyšné Ladičkovce 24

IČO: 00323781
DIČ: 2021173935

+421 907 592 279

+421 57 7796 671
+421 57 7796 661

fax: 057 / 7721 29 39

obec.vysneladickovce@satlan.sk