Ostatné

             PROJEKT PODPORENÝ Z ROZPOČTU PSK  

    MODERNIZÁCIA KUCHYNE KULTÚRNEHO DOMU

                                                                           

  Na základe zmluvy č. 305/2020/DPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.78/2019 „ o poskytovaní dotácií
  z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Vyšné Ladičkovce zrealizovala projekt  s názvom „Modernizácia kuchyne kultúrneho domu v obci Vyšné Ladičkovce."

Projekt bol zrealizovaný v Októbri 2020. Realizáciou projektu došlo k nákupu inventára kuchyne.

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sme mohli zmodernizovať ,

 zrealizovať nákup vybavenia kuchyne v kultúrnom dome v našej obci.